Oferta

Terapia dorosłych

Udowodniono, że terapia poznawczo-behawioralna jest szczególnie skuteczna w leczeniu:

 • Napadów paniki i nadmiernego zamartwiania się
 • Fobii (w tym fobii społecznej i agorafobii)
 • Depresji
 • Zaburzenia obsesyjno-kompulsyjnego („nerwicy natręctw”)
 • Zaburzeń odżywiania (bulimii, anorexi nervosy, kompulsywnego objadania się i otyłości)
 • Fobii społecznej
 • PTSD (zaburzenia stresowego pourazowego)
 • Zaburzeń snu
 • Przewlekłego bólu i zmęczenia
 • Złości

Zastosowanie tej formy terapii ma też udowodniony wpływ na poprawę funkcjonowania i samopoczucia osób z diagnozą schizofrenii i zaburzenia afektywnego dwubiegunowego (CHAD).

Ponadto terapia poznawczo-behawioralna pomaga uporać się z poczuciem ciągłego przygnębienia, poczuciem winy, uporczywymi, negatywnymi myślami o sobie i niską samooceną. Umożliwia uwolnienie się od nadmiernego strachu, bolesnych wspomnień.

W trakcie terapii kładziony jest nacisk na rozwijanie umiejętności radzenia sobie z silnymi emocjami i stresem oraz kształtowanie sposobów konstruktywnego rozwiązywania problemów, co przekłada się na poprawę sytuacji zawodowej i osobistej.

Terapia dzieci i młodzieży

Terapia poznawczo-behawioralna jest skuteczną metodą leczenia problemów występujących u dzieci i młodzieży. Jej forma i sposób prowadzenia został dostosowany do potrzeb i poziomu rozwojowego dzieci w każdym wieku.

Terapia poznawczo-behawioralna jest zalecana przez lekarzy psychiatrów u dzieci ze zdiagnozowanymi zaburzeniami psychicznymi, np.

 • ADHD
 • zaburzenia lękowe (fobia, fobia społeczna, lęk separacyjny)
 • zaburzenie obsesyjno-kompulsyjne („nerwica natręctw”)
 • depresja
 • zaburzenie afektywne dwubiegunowe (CHAD)
 • zaburzenie odżywiania

Ta forma psychoterapii pomaga także dzieciom i młodzieży uporać się z problemami takimi jak:

 • niska samoocena
 • uczucie ciągłego przygnębienia
 • kłopoty w nawiązywaniu znajomości
 • trudności w radzeniu sobie ze stresem
 • wybuchy złości
 • samookaleczenia

Poradnictwo psychologiczne

Jeśli pojawiają się u Ciebie pytania:

 • Czy to normalne, że tak się czuję?
 • Czy potrzebuję terapii?
 • Jak poprawić relacje z ludźmi?
 • Dlaczego ciągle powtarzam te same błędy?
 • Jak postępować z dzieckiem? Dlaczego nie słucha tego, co mówię?

Możesz skorzystać z poradnictwa psychologicznego i skonsultować swoje wątpliwości z psychologiem i psychoterapeutą.