negatywne myślenie

Negatywne myślenie

Model poznawczy zakłada, że to, co łączy wszystkie zaburzenia psychiczne to nieadekwatne, sztywne, dysfunkcjonalne myślenie, które z kolei ma znaczący wpływ na samopoczucie i zachowanie.

Przełomowe odkrycie w psychoterapii – negatywne myślenie

Na początku lat sześćdziesiątych XX wieku Aron Beck – doktor medycyny, ówczesny adiunkt na Uniwersytecie Pensylwanii – rozpoczął badania mające na celu znalezienie przyczyn depresji. Podczas pracy z pacjentami zauważył, że wszystkie osoby cierpiące na depresję cechował charakterystyczny sposób myślenia i zbliżone przekonania – głownie negatywne, ale przede wszystkim zniekształcone.

Na tej podstawie w latach sześćdziesiątych XX wieku Aron Beck opracował nową metodę psychoterapii – terapię poznawczą, która miała być nastawiona na rozwiązywanie aktualnych problemów oraz opierać się głównie na zmianie dysfunkcjonalnego myślenia i zachowania.

Nowa metoda leczenia negatywnych przekonań

Analizując wypowiedzi swoich pacjentów szczególną uwagę doktora A. Becka przykuł silny strumień negatywnych, wręcz automatycznych myśli, mających odzwierciedlenie w przeżywanych przykrych emocjach tych osób. Beck zaczął uczyć swoich pacjentów rozpoznawać te negatywne myśli, a następnie oceniać ich nieadekwatność i podważać wiarę w nie. Okazało się, że te działania przyniosły znaczącą poprawę samopoczucia i funkcjonowania chorych.

Beck przedstawił nową metodę pracy stażystom, który także szybko stwierdzili jej pozytywny wpływ na pacjentów. Aby oficjalnie potwierdzić skuteczność nowej metody, Aron Beck i A. John Rush – aktualnie jeden z największych autorytetów w dziedzinie leczenia depresji – przeprowadzili badania kliniczne, których wyniki opublikowano w 1977 r. Okazało się, że terapia poznawcza jest nie tylko skuteczna, ale także jej oddziaływanie było równie dobre jak stosowany lek przeciwdepresyjny. Było to przełomowe odkrycie! Jedno z pierwszych badań potwierdzających porównywalny wpływ „leczenia rozmową” z leczeniem farmakologicznym. Dwa lata później wydano pierwszy podręcznik terapii poznawczej.