psychologia poznawcza - Gabinet terapeutyczny w Zielonej Górze

Co to znaczy „poznawcza”?

Słowo „poznawcza” to nazwa jednej z dziedzin psychologii, określającej to, jak człowiek odbiera otaczający go świat. Psychologia poznawcza zajmuje się zatem wiedzą, jaką każdy z nas buduje na podstawie własnych doświadczeń, o tym, co się dzieje wokół.

Podstawę terapii poznawczej tworzy tzw. model poznawczy, który zakłada, że nasz sposób patrzenia na świat decyduje o tym, jak interpretujemy i oceniamy to, co się dzieje.